Council

 

 

Sl.No. Name of the Corporator Div.No. Party Affiliation Mobile No.
1 A.Sujatha, Mayor 15 TRS 98666-61709
2 Mohd.Abdul Faheem, Dy.Mayor 29 MIM 98480-86211
3 P.Lavanya 1 INC 98497-40066, 9849940066
4 Sinigireddy Tejaswini 2 INC 9291227538
5 Gopari Suguna 3 INC 9948239996
6 N.Sunitha 4 BJP 99491-99916
7 Narsubai 5 INC 9885643437
8 Pothula Purushotham 6 TRS 9866970775
9 Laxmi Sudam 7 TRS 9959900766
10 K.Jyothi 8 INC 8096301999
11 Nithin Pande 9 BJP 9573390031
12 Sabera Begum 10 MIM 9032350333
13 Sunitha 11 BJP 9490997557, 8341224277
14 K.Mahesh 12 INC 9849801567
15 Mohammed Yusuf Khan 13 MIM 9848388137
16 Antha Reddy Latha 14 BJP 9949207688
17 Enagandula Murali 16 TRS 9848182455
18 S.Suvarna 17 INC 9866278887
19 Y.Gangamani 18 TRS 7386879119
20 Chandra Bushan 19 BJP 8977791111
21 Md.Awes Ahmed 20 MIM 9396427774
22 Md.Abdul Quddus 21 INC 9848070044
23 Kanakam Sudha 22 TRS 99488-02003
24 Raghuveer Singh 23 INC 93999-69099
25 Aparna Rangu 24 TRS 92472-53235
26 Fathima Zahera 25 MIM 9949589871
27 Md.Aijaz Hussain 26 MIM 9885522990
28 Mohammed Riyaz Ahmed 27 MIM 96666-00500
29 Mohd.Abdul Musaib 28 MIM 9666650006
30 Mohammed Abdul Gafoor 30 MIM 9533384462
31 M.A.Waheed 31 MIM 9948053053
32 Mohammed Naseer 32 MIM 97050-88778
33 Mohd Shakeel Ahmed 33 MIM 94408-71900
34 Puppala Lavanya 34 IND 8121956522
35 Anusuya Dandu 35 INC 94400-07143
36 Nazma Sultana 36 MIM 94404-73740
37 Mir Parvej ali 37 MIM 97000-08298
38 Asiya Parveen 38 MIM 9848871786
39 Shaik Azeemuddin 39 MIM 9866023786
40 P.Suresh 40 TRS 98660-43643
41 K.Srivani 41 BJP 9440533331
42 Dathirka Revathi 42 INC 9247191837
43 G.Sahadev 43 TRS 98480-20856
44 Sailu Daram 44 INC 9848060612
45 M.Sairam 45 INC 98480-49156
46 T.Chandrakala 46 INC 9705745642
47 Sujatha Kaparthi 47 INC 9246937999
48 Bobbili Madhuri 48 IND 73868-13868,  9849255551
49 Chamakura Vishalini Reddy 49 TRS 9949195024
50 K.Changubai 50 INC 9505051982,   8522045679